شرايط امتحاني نيم سال دوم 1392 آموزشگاههاي آزاد هنري آرسوي

زمان امتحان: جمعه 9 اسفند ماه براي هنرجويان بالاي 12 سال- قبل از ظهر

خردسالان: هفته دوم اسفند در سر كلاس امتحان توسط ناظرين و مربي بعمل مي ايد

    مهلت ثبت نام: اول تا پانزدهم بهمن ماه ( در صورت تاخير در ثبت نام جريمه اخذ مي شود
زمان دريافت جزوه براي ترم اول: از 17 بهمن ماه
زمان دريافت جزوه الصاقي براي ترم هاي بالاتر از 20 بهمن ماه

ساعت امتحاني در كارت ورود به جلسه قيد مي گردد؛امتحان براي افرادي كه حداقل 1/5 ماه در كلاسها شركت نموده اند امكانپذير است در صورت امكان شماره گواهينامه قبلي براي ثبت نام ترم بالاتر را همراه داشته باشيد در غير اينصورت كار همكاران دفتري را كمي مشكل مي فرماييد.كساني كه به هر دليل نتوانستند در امتحان شركت كنند هزينه عودت داده نمي شود اما مي توانند بدون هزينه در امتحان نيمسال بعدي شركت كنند.امتحان جبراني از اين ترم انجام نمي شود.  لطفاً به تاريخ؛ ساعت ؛ مكان امتحان و مقطع هنرجو توجه لازم عنايت گردد
هزينه امتحان
مقدماتي يك  12000  تومان     
مقدماتي دو  14000   تومان       
  تكميلي يك  16000  تومان 
تكميلي دو  18000  تومان   
مربيگري 25000 تومان

 هزينه امتحان براي ريز موارد زير قيد شده تخصيص يافته است: الف: جزوه ها    ب: طرح سوال  ج: حق ثبت نام دفتري   د: حق نظارت بر امتحان  و: هزينه هاي جاري امتحان   ي: تصحيح اوراق   ه: تهيه و استخراج گواهينامه  ن: حمايت مردمي از سايت ارسوييزم كه روزانه تازه مي شود و حمايت از بيمه هنرجويان آموزشگاهها 

  ثبت نام در امتحان براي شركت در دوره هاي بعدي الزامي مي باشد و براي ايجاد انگيزه؛ پاسخگويي؛ مطالعه ؛ توجه و مشاركت و تجربه آزمون و همچنين براي دريافت مدرك دال بر توفيق در گذراندن ترم و داشتن سابقه براي هنرجو ايجاد شده است

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آمار بازدید

Google PageRank Checker