از کلیه مربیان و هنرجویان در تمام مقاطع سنی در تمامی رشته ها برای شرکت در این مسابقه تا هفته بعد اثر دریافت میشود.

مالیات؛ ابزار مهم سیاست های اقتصادی

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی به شمار می‌رود؛ به عبارت دیگر مالیات نه تنها به عنوان یکی از اقلام درآمدی دولت محسوب می شود. بلکه دولت ها می توانند باکمک سیاست های مختلف اقتصادی و با یاری از سیاست های مالیاتی در زمینه توزیع عادلانه درآمد و حمایت از اقشار آسیب پذیر اقدام کنند. درآمدهای مالیاتی، یکی از اقلام مهم درآمدی در بودجه دولت ها هستند؛ به گونه ای که در بعضی از کشورها نظیر آلمان و استرالیا، حدود 90 درصد از درآمدهای عمومی دولت، از طریق درآمدهای مالیاتی تعیین می شود. در ایران نیز با وجود درآمدهای سرشار نفتی، مالیات در بودجه عمومی دولت نقش تعیین کننده ای دارد؛ به طوری که دومین منبع درآمدی دولت محسوب می شود. اهمیت مالیات و نقش آن در اقتصاد کشور زمانی نمود پیدا می کند که نفت و درآمدهای ناشی از مشتقات آن را به عنوان یک سرمایه در نظر بگیریم و سعی داشته باشیم آن را برای آیندگان حفظ و ذخیره کنیم. بر این اساس و با همین دیدگاه، در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پیش بینی شده که دولت مکلف است سهم اعتبارهای هزینه تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارهای هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تامین شود.

مالیات و انواع آن

مالیات، عبارت است از آن قسمت از درآمد یا دارایی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که دولت برای جبران هزینه های خویش و به موجب قانون دریافت می کند.

مالیات ها در مجموع به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

الف) مالیات های مستقیم:

مالیات بر دارایی: مالیات بر ارث و مالیات بر حق تمبر را در بر می گیرد. مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد کشاورزی و مالیات بر درآمد اتفاقی را شامل می شود.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات غیر مستقیمی است که مصرف کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولیمصرف کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده»های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد.

مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. اقلام صادراتی از این مالیات معاف هستند. در بسیاری کشورها داروها، خدمات پزشکی، خدمات عام‌المنفعه، مواد غذایی، کالاهای رسانه‌ای چاپی غیر تبلیغاتی (یا با تبلیغات نسبتا کم) و برخی خدمات دولتی و جرائم نقدی شامل استثناء می‌شوند.

قانون فعلی مالیات های مستقیم بر اساس قانونی است که در سال 1366 تصویب شده و از ابتدای سال 1386 به اجرا درآمده، ولی قانون مذکور دو بار اصلاح شده است. اصلاحیه دوم در تاریخ 27 بهمن ماه سال 1380 صورت گرفته است. در ضمن اصلاحیه دوم در مورد نزخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی برای اشخاص حقوقی از ابتدای سال 1380 قابل اجرا بوده، ولی سایر موارد اصلاح شده از ابتدای سال 1381 قابلیت اجرایی دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آمار بازدید

Google PageRank Checker