دقایقی قبل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و شورای ارزشیابی هنرمندان کشور؛ درجه یک  دکترای هنری را به آقای رحیم بقال اصغری اعطا کرد.

به همه اهالی آرسوی و هنر شهر تبریز تبریک می گوییم.