نمایشگاه آثار جشنواره مهاجرت آلمان در موزه کارتون تبریز دایر می باشد