نمایشگاه آثار خانم شکوفه حسنی هنرجوی خانم آتشبار

از مورخه 4 مهر لغایت 8 مهر ماه در محل گالری آرسوی یک دایر می باشد.