پخش انیمیشن رایگان برای خردسالان آرسوی

 برای رزرو صندلی بایستی قبلا با دفتر آموزشگاه هماهنگی فرمایید

نام انیمیشن: عصر یخبندان 2

زمان پخش : روز دوشنبه ۴ تیرماه . ساعت  14:30

آرسوی یک. باغشمال.گالری

 

نام انیمیشن : بچه رییس / محصول 2018

زمان پخش : روز چهارشنبه 6 تیر ماه .ساعت 14:30

آرسوی یک . باغشمال. گالری