اطلاعیه

کلاسهای آموزشگاه های ارسوی روز چهارشنبه ( 6 اردیبهشت) تعطیل میباشد.جبرانی کلاسها به شرح زیر می باشد

کلاسهای خانم بهاری, روز چهارشنبه ساعت 17- 30/15 جبرانی روز شنبه (2 اردیبهشت)ساعت 13-30/11 و30/ 11 -10              چهارشنبه  ساعت 30/18-17 جبرانی روز شنبه (2 اردیبهشت) ساعت 30/18-17 

کلاسهای خانم مومنی, روز چهارشنبه ساعت 17-30/15  جبرانی  روز دوشنبه  (4 اردیبهشت)    ساعت 17- 30/15

                           ساعت 30/18-17 جبرانی روزسه شنبه (5 اردیبهشت) ساعت 17-30/15

کلاس آقای عبدالهی , روزچهارشنبه ساعت 30/18-17 جبرانی روزدوشنبه ( 4 اردیبهشت) ساعت 17-30/15

کلاس خانم یوسفی , روز چهارشنبه ساعت 30/18-17  جبرانی  روز سه شنبه ( 5 اردیبهشت)  ساعت  30/18-17

آرسوی دو  کلاس آقای بیداردل ,روز چهارشنبه ساعت 17-30/15 جبرانی روزسه شنبه (5 اردیبهشت) ساعت 17-30/15

کلاسهای خانم علایی فرد , روز چهارشنبه   ساعت 17-30/15 جبرانی روزیکشنبه ( 3 اردیبهشت)  ساعت 17- 30/15

                  ساعت 30/18-17  جبرانی روز یکشنبه ( 10 اردیبهشت) ساعت 17- 30/15  کلاس خانم بی جان , روز چهارشنبه ساعت30/18-17 جبرانی روز دوشنبه ( 4 اردیبهشت)  ساعت 30/18-17

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آمار بازدید

Google PageRank Checker