نتایج        نام مربی            دوره امتحان            نام و نام خانوادگی

قبول        آقای اصغری           مربیگری        سودا   سالاری

قبول        آقای اصغری           مربیگری        نازلی   داوری پور

قبول        آقای اصغری           مربیگری              سرور  بدرولی زاده

قبول        آقای اصغری           مربیگری               سودا رجعتی-امتیاز

قبول        آقای اصغری           مربیگری               پریا کردی لیل آبادی

قبول        آقای اصغری           مربیگری                هدی   شاکر

قبول        آقای اصغری           مربیگری               آیلار    روزبه

         قبول        آقای اصغری           مربیگری               پروین     زینالی

قبول        آقای اصغری           مربیگری               مریم    دیوان بیگی

قبول        آقای اصغری           مربیگری             معصومه   پوراکبر

قبول          آقای اصغری          مربیگری            سارا مروتی

قبول        آقای اصغری           مربیگری              راضیه  اصغرپور

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آمار بازدید

Google PageRank Checker