توضیح کوتاهی در مورد سایر همکارانی که بدون اطلاع از روش آرسوی انتقاد میکنند...

متاسفانه در شهر تبریز روش مکتب خانه ای با همکارانی که با حسن نیت اما سواد اندک هنری وارد این عرصه شده اند زیاد است ادغام سنین متفاوت و سطوح نابرابر و رشته های متعدد با تعداد نامتعارف در یک کلاس از مشخصات ظاهری این آموزشگاهها است..اما فقدان یک سیستم هدفمند برای آموزش چیزی است که خانواده ها به آن توجهی ندارند. کشیدن یک تابلوی زیبا و یاری توسط مربی برای زیبایی کار موجب میشود برخی خانواده ها این کار را با اشکال حیوانات ساده کارتونی مقایسه کنند و تصور کنند کار هنرجوی دیگر بسیار پیشرفته است. آرسوی هم بلد است با یک بوم چند ماه یک هنرجو را سرگرم کرده و یک تابلو از میوه و یا گلها با کمک زیاد مربی اجرا کند ولی نباید خودمان را بفریبیم. با این روش هنرجو چیزی یاد نمیگیرد. اگر میخواهیم آسمانخراشی بنا کنیم باید عمیق ترین گودالها را بکنیم. با یک متر کندن پی نمیتوان یک برج ساخت. ما آنقدر به روش خود ایمان داریم که این روشها را در قالب کتاب تدوین کرده ایم همان کتابهای آرسوی که برخی همکاران پنهانی آنها را خریداری و با آن روش تدریس میکنند. اولیای محترم هنرجو باید مبانی هنر تجسمی را صحیح یاد بگیرد از تفاوت جزئیات تا کنترل اندازه و ترکیب اشکال تا کنترل دست در برنامه هنرجویان مبتدی خردسال آرسوی میباشد. اگر این روش و استفاده از الگو نباشد هنرجو نمیتواند بین تصور و مغز با دست هماهنگی ایجاد کند و روشهای دیگر هنرجو را زده میکند و دست کم این تصور را می سازد که هنر یعنی ولنگاری  در اجرا...خلاقیت از کلمه خلق ساخته شده است و برای خلق کردن باید مواد در اختیار داشته باشیم. در هنرهای تجسمی این مواد عبارت هستند از فرم و رنگ و مواد...با این حساب چگونه میخواهند هنرجویی که نه فرم شناخته نه توان مقایسه و کنترل آن را دارد و نه ترکیب رنگ و کنترل رنگ و رنگهای متقابل را تجربه کرده است به خلاقیت دست بزند؟ وقتی هنرجو نمیتواند تصورات ذهنی خود را انجام دهد بعد از مدتی از هنر دل سیر میشود. تجربه بیست ساله آرسوی و هزاران رتبه ریز و درشت و هنرمندان بنام این آموزشگاه نشان میدهد روش ما درست بوده و از والدین میخواهیم تحت تاثیر تبلیغات علیه آرسوی نباشند چرا که آرسوی به اندازه تمام هنرجویان همه آموزشگاههای هنری تبریز هنرجو دارد. یادمان باشد برای خلق یک شعر باید شعر را بشناسیم نه اینکه بدون تمرین و تقلید اشعار پیشینیان بخواهیم شعر بگوییم در این صورت جملات خنده داری خواهند بود. تولستوی میگوید هیچ هنرمند بزرگی نیست که از وادی تقلید عبور نکرده باشد.برای خلاقیت از تقلید باید عبور کنیم و برای خلاقیت باید روشهای 15 گانه خلاقیت را بدانیم.

از اعتماد شما متشکریم ؛از صبوری شما در این راه بیشتر متشکریم.

رحیم بقال اصغری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آمار بازدید

Google PageRank Checker