با رای ۸۲ مدیر آموزشگاههای هنری استان، دکتر رحیم بقال اصغری بعنوان رئیس انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد هنری استان آذربایجان شرقی انتخاب شد

با رای مستقیم مدیران آموزشگاههای تجسمی، موسیقی، تئاتر، خوشنویسی، سینمایی و ... و

نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین دوره انتخابات انجمن مدیران آموزشگاههای آزاد هنری  آقای رحیم بقال اصغری با کسب  ۸۲  رای از ۸۸ رای،

بعنوان رئیس این انجمن انتخاب گردید. 
ریاست سنی جلسه را آقایان رحمان مفاتحی(تئاتر و سینما) مسعود امیرسپهر (موسیقی) داود مستوفی (مجسمه سازی) رحیم چرخی (تذهیب) احمد ایمانی (تجسمی) محمد علی فرزبود(خوشنویسی)بر عهده داشتند:

در این انجمن پنج نفر برای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند

-رحیم بقال اصغری۲-حسین رسولی۳- رامین ریاضی۴- سیامک رضوی۵-ماریا یزدانی1

در این انتخابات همچنین آقای احمد وجد نیابه عنوان بازرس انتخاب گردید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آمار بازدید

Google PageRank Checker