رشته دوره امتحان نام و نام خانوادگی

قبول کاریکاتور مفدماتی2 مهدی  معینی
قبول رنگ وروغن مفدماتی2 امین   صفدری
قبول طراحی مفدماتی2 حنانه منافی فرید
قبول مبانی مفدماتی2 اشکان سلمان زاده
قبول انیمیشن مفدماتی2 حبیبه  محمدپور
قبولی 100 مبانی مفدماتی2 اتابک تبریز پوران
قبول طراحی مفدماتی2 نسرین پیغمبری
قبول طراحی مفدماتی2 ناصر پاسبان
قبول طراحی مفدماتی2 میثم   مشهدی
قبول رنگ وروغن مفدماتی2 سلوا   هشترودیلر
قبول طراحی مفدماتی2 سوین   کنعانی
قبول مبانی مفدماتی2 فریدبابازاده اسبقی
قبولی100 مبانی مقدماتی2 هلیا   سهند
قبولی100 مبانی مقدماتی2 پریا   احمدزاده
قبولی100 مبانی مقدماتی2 سوگند  جلیل نژاد
قبولی100 مبانی مقدماتی2 علی  زارع بهتاش
قبولی100 مبانی مقدماتی2 اسرا   رضازاده
قبول مبانی مقدماتی2 امیرحسین  پیشنماز
قبولی100 مبانی مقدماتی2 آیدا    جوادی
قبول کاریکاتور مقدماتی2 آرمین    همیشه کار
قبول کاریکاتور مقدماتی2 دانیال عبدالحسینی توفیقی
قبول کاریکاتور مقدماتی2 مسعود     تقی پور
قبول مبانی مقدماتی2 آیسان    حدادرضایی
قبولی100  طراحی مقدماتی2 رقیه     احسنی
قبول مبانی مقدماتی2 علی   عباسی
قبول انیمیشن مقدماتی2 مهرانگیز    اسماعیلی
قبول کاریکاتور مقدماتی2 حامد   ثابت قدم
قبولی100 مبانی مقدماتی2 نگین  عبدالرحیمی
قبول مبانی مقدماتی2 مجتبی    اسبقی
قبول مبانی مقدماتی2 علی  کنگری
قبول طراحی مقدماتی2 رویا    عبدالهی
قبول طراحی مقدماتی2 شبنم     درفشی
قبول طراحی مقدماتی2 سودا    پورعبدلی
قبول طراحی مقدماتی2 امین     فرشچیان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آمار بازدید

Google PageRank Checker